MENU
Proszę dopasować do obiektu. Podpowiedź: figura niniejszego świętego pochodzi z 1722 r., znajduje się w mieście, które klasyfikuje się na 4 miejscu w województwie pod względem liczby mieszkańców.

Dodał: Rigo.° - Data: 2021-07-11 19:01:08 - Odsłon: 249
12 lipca 2009

Najbardziej znanym, a zarazem najwcześniejszym brzeskim pomnikiem tego świętego jest figura przez fasadą kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego (po prawej). Ufundował ją poborca podatkowy Franz Joseph Faverski w 1722, o czym informuje napis z chronostychem na dolnej partii dwuczłonowego cokołu:
VnI atqVe TrIno Deo Honor
HonorI
HonorIs ProteCtorI
SanCsto JoannI NepoMVCeno
FaMae per ICLItantIs et In rebVs
ADVersIs SIngularI Patrono
HaeC StatVa ereCta est ab
InDIgIssIMo SerVo Fr. Ios. FaVersII

górną patię zdobi inskrypcja będąca fragmentem jednego z psalmów:

Psalm. 148
LaVDateeVM In EXCeLsIs
SIt LaVs Deo PatrI
Deo FILIo
Deo qVe SpIrItVIs SanCto

Nieznany artysta, być może ten sam który wykonał figurę św. Józefa z niszy kamienicy u zbiegu Rynku i ul. Jabłkowej, przedstawił stojącego świętego w postawie kontrapostowej, obejmującego obiema rękami krucyfiks i przytrzymującego lewą ręką palmę męczeństwa. Nepomucen odziany jest w strój typowy dla kanoników i członków kapituły: sutannę, rokiet, obszyty gronostajami mantolet, nazywanym almucją. Nad głową w birecie wieniec pięciu gwiazd, jako aluzja do cudownego odnalezienia jego ciała. Było to jedno z najbardziej typowych przedstawień tego świętego. Pomnik ten pierwotnie usytuowany był przed budynkiem mieszczącym prowizoryczny konwent jezuitów ( w okolicach dzisiejszego domu sióstr szarytek). W 1755 r. został przeniesiony w obecne miejsce, a dla zachowania symetrii po przeciwnej stronie fasady kościoła usytuowano pomnik św. Judy Tadeusza.: źródło: - FM

 • /foto/99/99476m.jpg
  2006
 • /foto/108/108887m.jpg
  2006
 • /foto/4039/4039410m.jpg
  2013
 • /foto/5730/5730557m.jpg
  2015
 • /foto/5730/5730558m.jpg
  2015
 • /foto/7347/7347032m.jpg
  2018

Rigo.°

Poprzednie: Most Piastowski Strona Główna Następne: ul. Wojska Polskiego


Rigo. | 2021-07-15 15:58:51
Gratulacje :) 15 / 1